Opis usługi:

Komplet materiałów:
Styropian, siatka, kołki, narożniki, kleje, grunty, tynk.

 

Wykonanie:
Skompletowanie materiałów,sprzętu i rusztowań. Zabezpieczenie okien, parapetów, drzwi, loży, balkonów, podjazdu i podwórka, zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie. Podłoże powinno być czyste i suche, wszelkie zanieczyszczenia zmniejszające przyczepność zostaną usunięte.

 

Etap I:
Klejenie styropianu-na początek ustalamy wysokość cokoła (powinna mieć co najmniej 15cm) i kleimy pierwszą linię(cokół).Przyklejamy jedną płytę na zaprawę klejącą do ściany przy pierwszym winklu(róg budynku) i za pomocą lasera samopoziomującego wytyczamy miejsce przyklejenia drugiej płyty przy drugim winklu, dzięki czemu tworzy nam się linia cokołu. Płyty kleimy na ramkę. Po wyklejeniu pierwszej linij zaczynamy piąć się do góry klejąc najpierw winkle na zakład. Glify wyklejamy styropianem 2cm.
Po wyklejeniu budynku w styropianie uzupełniamy ewentualne szczeliny pianką elewacyjną zapobiegając tworzeniu się mostków termicznych. Następnie szlifujemy całą zewnętrzna powierzchnie styropianu za pomocą aluminiowych tarek tak aby wyrównać powierzchnie i zwiększyć wiązanie pomiędzy styropianem a klejem z siatką, sprzątamy kawałki styropianu odkurzaczem.
Następnie montujemy kołki z metalowym trzpieniem 2 na płytę. Kołki z metalowym trzpieniem dają nam najlepszą gwarancję na to, że ściana nam nie spadnie. Kołki wbite na odpowiednią głębokość szpachlujemy zaprawą klejącą i przechodzimy do zatopienia narożników w zaprawie klejącej na kantach poziomych i pionowych naszej elewacji.

 

Etap II:
Zatapianie siatki-używamy siatki wysokiej jakości z włókna węglowego. Siatkę zatapiamy w zaprawie klejącej, zakładamy ją na siebie co najmniej 10 cm. Do zatapiania siatki używamy pacek o szerokości co najmniej 50cm.
Po wyschnięciu całość przecieramy papierem ściernym.
Ostatnią czynnością na tym etapie jest szlichta czyli warstwa wyrównująca wykonana z zaprawy klejowej. Jeśli klient sobie życzy na tym etapie dochodzi do montażu nowych parapetów.

 

Etap III:
Gruntowanie i tynkowanie-powierzchnia pod gruntowanie powinna być chropowata po to aby zapewnić lepsze wiązanie między ścianą a gruntem z tynkiem. Do gruntowania używamy ławkowców. Następnie mieszamy nasz tynk zgodnie z zaleceniami producenta. Tynk nakładamy metalowymi packami a docieramy plastikowymi, ten proces nasza firma wykonuje ręcznie dzięki czemu uzyskujemy wysoki efekt końcowy